Nembutal oral Flüssigkeit kaufen

350,00500,00

Nembutal oral Flüssigkeit kaufen

Nembutal, ook bekend als natrium pentobarbital, is een barbituraat dat werkt als een depressivum of kalmeringsmiddel. Het wordt voornamelijk kortdurend gebruikt om slapeloosheid te behandelen. Barbituraten zoals Nembutal zijn depressiva voor het centrale zenuwstelsel die werken als kalmerings- en hypnotica, die bij lage doses helpen bij het in slaap komen en bij hogere doses angst behandelen.